4-20Predsjednik Županijskog odbora HDZ BiH Soli i zastupnik u Skupštini Tuzlanske županije Mijo Krešić i ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Tuzlanske županije Nađa Avdibašić Vukadinović složili su se danas da se nepravda prema učenicima Osnovne škole Katoličkog školskog centra "Sveti Franjo", a izražena kroz njihovo izostavljanje iz kategorija čiji prijevoz sufinancira Vlada Tuzlanske županije, treba čim prije ispraviti. No, s obzirom na okolnosti ministrica Avdibašić Vukadinović je obećala da će se prijevoz učenika do KŠC-a i natrag početi sufinancirati od početka iduće školske godine. Do tada će se, kako je dogovoreno na današnjem sastanku, obaviti sve pripreme.

Dosadašnjim odlukama o sufinanciranju prijevoza učenika resornoga ministarstva i županijske Vlade vodilo se isključivo kriterijem udaljenosti čime se faktično učenicima KŠC-a uskraćivalo pravo pohađanja nastave na maternjem jeziku. Osnovna škola KŠC-a, naime, jedina je na području Tuzlanske županije u kojoj se nastava izvodi na hrvatskom jeziku.