6-4-1Sukladno članku 201. Poslovnika o radu Skupštine Tuzlanskog kantona, zastupnik Mijo Krešić je podnio inicijativu:

Ovim iniciram da se osiguraju hrvatska i srpska verzija web stranica Skupštine Tuzlanskog kantona, Vlade Tuzlanskog kantona, te svih ministarstava, u roku od 30 dana.

Podsjećam na članak 6. Ustava Tuzlanskog kantona, koji glasi: „Službeni jezici Kantona su bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik. Službena pisma su latinica i ćirilica."

Osim toga, članak 228. Poslovnika Skupštine glasi: „Skupština se u svom radu koristi bosanskim jezikom, hrvatskim jezikom i srpskim jezikom.". Dakle, ne bosnanskim jezikom ili hrvatskim jezikom ili srpskim jezikom.

Danas ne možete na web stranicama niti Vlade niti Skupštine niti ijednog ministarstva u Tuzlanskom kantonu naći niti jednu obavijest na hrvatskom ili na srpskom jeziku. Budući da su to jezici u službenoj uporabi u ovoj županiji, službene web stranice bi morale pružati informacije građanima, jednako i ravnopravno na svim jezicima.