6-4-2Sukladno članku 201. Poslovnika o radu Skupštine Tuzlanskog kantona, zastupnik Mijo Krešić je podnio inicijativu:

Ovim iniciram da se žurno donesu izmjene i dopune dokumenta Izmjene i dopune Nastavnog plana i programa za I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. i IX. razred devetogodišnje osnovne škole u dijelu profila i stručne spreme nastavnika („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 16/10) u točki I., u dijelu koji se odnosi na bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost od V. do IX. razreda, te da se uz postojeću mogućnost da ovako nazvani nastavni predmet predaju osobe koje su diplomirale na „odsjeku za bosanski jezik i književnost ili odsjek za južnoslavenske jezike i književnost", to isto omogući osobama koje su diplomirale na odsjecima za hrvatski jezik i knjižvenost ili srpski jezik i književnost.

Osim što je nelogično da netko tko je diplomirao hrvatski jezik ili srpski jezik ne može predavati predmet koji se zove „bosanski, hrvatski, srpski jezik", već se to omogućuje samo osobama koje su diplomirale bosanski jezik, ovakva odredba diskriminira građane ove države koji su obrazovanje stekli u ovoj državi onemogućivši im pravo na rad u okviru svoje profesije.

Ovo predlažem kao početak kraja asimilacije koju nad građanima, posebno nad djecom, hrvatske i srpske nacionalnosti, već skoro dva desetljeća provodi ova županija i nadležno Ministarstvo kroz obrazovni sustav kojim ne samo da se manje brojnim etničkim skupinama nameće tuđi jezik kao svoj, već se na jedan vrlo licemjeran način ignoriraju službeni jezici utvrđeni Ustavom ove županije.