2U nedjelju 12.2.2017.godine u BKC-u u Tuzli održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog odbora Mladeži HDZ-a BiH Tuzla na kojoj je izabrano novo rukovodstvo tuzlanske Mladeži HDZ-a BiH.

Sukladno usvojenom dnevnom redu sjednice predviđen je izbor novog predsjednika, potpredsjednika, tajnika i rizničara koji će u naradnom period predstavljati Predsjedništvo GO Mladeži HDZ BIH Tuzla.

Dosadašni predsjednik GO Mladeži HDZ BIH Tuzla Dražan Divković otvorio sjednicu i dao na prijedlog kandidiranje predsjednika.

Za novog predsjednika je predložen Dražan Divković  koji je prihvatio kandidaturu, a budući da nije bilo drugih kandidata jednoglasno je izabran za predsjednika Gradskog odbora Mladeži HDZ-a BiH Tuzla.

Izabrani predsjednik kao ovlašteni predlagač sukladno Pravilniku dao je prijedlog kandidata za potpredsjednike, tajnika i rizničara.

Za potpredsjednike su predloženi i jednoglasno izabrani: Magdalena Divković, Ivan Daldon I Dario Savić.

Za tajnicu je izabrana Doris Stijepić Ćosić, a za rizničara Danijel Marković.

Na samome kraju sjednice novi-stari predsjednik zahvalio se svima na ukazanom povjerenju i obećao da će u narednom period aktivno surađivati sa svim članovima na definiranju Plana aktivnosti GO Mladeži HDZ BIH Tuzla kako bi i dalje zadržali svoju prepoznatljivost.