1U srijedu 30.1.2019. godine održana je posljednja sjednica u aktualnom sazivu GO Mladeži HDZ BIH Tuzla za mandatno razdoblje 2017.-2019.

Na održanom je sastanaku razmatrano je i usvojeno Izvješće o radu GO Mladeži HDZ BIH Tuzla za razdoblje 2017.-2019. godine, koje će biti predstavljeno i na Izbornoj skupštini GO Mladeži HDZ BIH Tuzla.

Na kraju mandata predsjednik GO Mladeži HDZ BIH Tuzla Dražan Divković zahvalio se svim članovima Mladeži na nesebičnom radu i zalaganju na realiziranju aktivnosti predviđenih u Akcionom planu za navedeno mandatno razdoblje.

GO Mladeži HDZ BIH Tuzla utvrdio je termin i izaslanike za Izbornu skupštinu GO Mladeži HDZ BIH Tuzla koja će biti organizirana u narednom periodu.