IMG 20190318 193704Na zajedničkom sastanku više organizacija Mladeži HDZ BIH održanom u Tuzli u ponedjeljak 18. ožujka 2019. godine nazočili su Nikica Vidović zamjenik predsjednika Mladeži HDZ BIH, Dražan Divković predsjednik ŽO Mladeži HDZ BIH Soli, Anto Gregurević predsjednik ŽO Mladeži HDZ Posavina, Ivana Nadarević predsjednica Regionalnog odbora Posavina, Nataša Kavka predsjednica GO Mladeži HDZ BIH Tuzla, Lucija Ždravac i Tea Ružić izaslanice ispred odbora za Brčko Distrikt i Katarina Božanović izaslanica ispred Regionalnog odbora Posavina.

Na sastanku je dogovorena zajednička suradnja na organiziranju okruglih stolova i tribina na aktualna društveno politička zbivanja. Podcrtana je i važnost kontinuiranog učenja i ulaganja u nove članove Mladeži svih gore navedenih organizacija kroz organiziranje seminara.

Također, razmarana je mogućnost prekogranične suradnje u cilju izgradnje kapaciteta članova Mladeži kako bi u narednom periodu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji bili što spremniji iskoristiti mogućnosti pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije.