IMG e3cfe548a786841c6c02fdd5f317946a V1Izborna Skupština HDZ BiH Lukavac održana je 14.06.2019. godine u prostorijama Doma kulture u Bistarcu Donjem sa početkom u 19 sati.

Aktualni predsjednik OO HDZ BiH, mr.sc. Jozo Tunjić u zakazano vrijeme otvorio je zasjedanje Izborne Skupštine HDZ BiH Lukavac, te se pristupilo intoniranju himne Bosne i Hecegovine i himne hrvatskoga naroda. Pozdravio je sve prisutne a posebno predsjednika ŽO HDZ BiH SOLI Tuzla, gospodina Danijela Nikolića. Nakon izbora radnog predsjedništva (mr.sc. Jozo Tunjić, Dragan Pavić i Dragan Iljkić) predsjedavajući je pozvao prisutne da minutom šutnje odaju počast umrlim i poginulim članovima HDZ BiH te svim poginulim i umrlim braniteljima.

Nakon usvajanja Dnevnog reda Skupštine pristupilo se izboru radnih tijela Skupštine. Za zapisničara je izabrana Dražena Pavlović Tunjić, a za ovjerovatelje zapisnika Šimo Tunjić i Stjepan Pejić. U povjerenstvo za vjerodajnice i potvrde izabrani su Janjka Mrkić, Ivica Pavić i Tomo Božić. U Izborno povjerenstvo izabrani su Anto Pejić, Matija Pavić i Željka Pavić.

Potom je aktualni predsjednik podnio Izvješće o radu u predhodnom mandatu. U izvješču je istaknuo da su se provedene aktivnosti odnosile na izgradnji zajedništva unutar Hrvata općine Lukavac i Tuzlanske županije i jačanju pozicije Hrvata u unutar politićke i društvene zajednice. Predsjednik je u Izvješću istakao nezadovoljstvo ostvarenim iz razloga što se ipak na izbornim listama drugih stranaka nađe „priličan“ broj Hrvata, koji „rasipaju glasove“. Istaknuo je da se ravnopravnost i jednakopravnost Hrvata mogu ostvariti samo ako stupanj zajedništva podignemo na znatno višu razinu. Što se tiče duge skupine aktivnosti, izbornih aktivnosti, prezentirani su rezultati dva izborna ciklusa (lokalni izbori 2016. i opći izbori 2018.), te aktivnosti na provedbi parlamentarnih, predsjedničkih i EU izbora u RH. Opća karakteristika za ove izborne cikluse je veoma niska izlaznost na biračkim mjestima gdje gravitiraju Hrvati te nezadovoljavajući odaziv „dijaspore“ na izbore. Aktivnosti usmjerene na očuvanje jezika tradicije kulture i običaja Hrvata Lukavačkog kraja provođene su u suradnji sa HKD Napredak Lukavac, Mjesnim zajednicama Bistarac Donji i Bistarac Gornji.

Korektna suradnja ostvarena je sa Župom sv. Ante Padovanskoga u Lukavcu i UDiVDR-a HVO općine Lukavac. Članovi OO HDZ BiH Lukavac dali su značajan dorpinos u organizaciji manifestacija koje je organizirala MZ Bistarac Donji i HKD Napredak kao što su Dan domaćih proizvoda, Mačkare, Likovna kolonija Bistarac. Božićni koncert.). Sve nabrojane manifestacije su postale tradicionalne i održavaju se svake godine.

Kod provođenja infrastukturnih aktivnosti članovi OO HDZ BiH Lukavac uglavnom su bili nositelji istih. Većina ovih aktivnosti organizirane su u suradnji sa MZ Bistarac Donji.

Izvršeno je čišćenje i uređenje potoka Bistarćić i saniran dio klizišta na potoku. Također je izrađen projekat regulacije potoka Bistačić.
Izvršena je rekonstrukcija dijela putnog pravca kroz Bistarac u dužini od 380 m.
Postavljena je rasvjeta na putne pravce Piskavica, Nikolići i Muhamedov sokak.
Potpisan ugovor za izvođenje radova na regulaciji rijeke Jale, i izvođač radova uveden u posao 17.02. 2019. godine. Početkom mjeseca srpnja očekujemo inteziviranje radova
Noveliranje i digitalizacija projekta izgradnje mosta na rijeci Jali u tijeku. Očekujemo za mjesec dana okončanje postupka.
Izvšeno uklanjanje šiblja, niskog rastinja i drveća na putu Bistarac Kiseljak
Pokrenute aktivnosti na proglašenju puta Bistarac Kiseljak sa ogrankom za Bokaviće putem od značaja za TK, kako bi se na lakši način osigurala sredstva za izgradnju mosta i rekonstrukciju puta.

Aktivnosti na sprečavanju izgradnje deponije šljake i pepela na lokalitetu Šićki Brod provode se već desetak godina. Početkom 2018. godine pokrenut je postupak izmjena i dopuna Prostornog plana TK kojim se nastojalo i ovaj put na mala vrata osigurati lokacija za deponiju na pomenutom lokalitetu. U cilju sprečavanja izgradnje deponije šljake i pepela lokaciji PK Šićki brod provedene su ili se provode mnoge aktivnosti u suradnji sa MZ Bistarac Donji, Bistarac Gornji, Lukavac Grad i velikim brojem udruga građana, sa kojima smo ostvarili izuzetnu suradnju. Treba istaći veliku potporu i izvršne i zakonodavne vlasti općine Lukavac i u prošlom i u ovom sazivu.

Nakon što se prisutnima obratio predsjednik ŽO HDZ BiH Soli, gospodin Danijel Nikolić otvorena je rasprava o Izvješćima. Izvješće o radu OO HDZ BiH Lukavac (narativno i finacijsko kao i Izvješče NO HDZ BiH Lukavac jednoglasno su usvojena. Povjerenstvo za potvrde i vjerodajnice podnijelo je izvješće o broju prisutnih i konstatiralo da radu Skupštine nazoči 30 izaslanika nakon kojeg se pristupilo utvrđivanju kandidacijskih listi za:

- Općinski odbor HDZ BiH Lukavac
- NO HDZ BiH Lukavac
- Izaslanike za Županijsku skupštinu.

Sve tri kandidacijske liste su jednoglasno usvojene.

Nakon što je provedeno tajno glasovanje izborno povjerentvo je Skupštini podnijelo izvješće koje je jednoglasno usvojeno. U OO HDZ BIH Lukavac izabrani su: mr.sc. Jozo Tunjić, Božana Vilušić Tomić, Danijel Pavić, Martina Đaković, Zoran Banović, Kristina Jokić, Valentina Tunjić, Ranko Đaković i Josip Tomić. U NO HDZ BiH Lukavac izabrani su: Tanja Pavić, Kata Jokić i Andrija Tunjić. Za izaslanike za Županijsku Skupštinu izabrani su: Valentina Tunjić, Martina Đaković i Danijel Pavić. Nakon što je razrješeni dužnosti stari saziv OO HDZ BiH Lukavac i proglašen izbor novog saziva OO HDZ BIH Lukavac predsjedavajući je zaključio rad Skupštine. Skupština je završila sa radom u 20 sati i 20 min.

Odnah nakon Izborne Skupštine održana je i Prva konstituirajuća sjednica OO HDZ BiH Lukavac. Za predsjednika OO HDZ BiH Lukavac ponovo je izabran Jozo Tunjić, za dopredsjednika izabran je Danijel Pavić za Tajnicu je izabrana je Valentina Tunjić a za rizničara Ranko Đaković.

Predsjednik OO HDZ BiH Lukavac
Mr.sc. Jozo Tunjić