IMG 20190622 201410Dana 22.06.2019.godine održana je Izborna Skupština Gradskog Vijeća HDZBiH grada Gradačca. Skupština je počela sa radom u 18,00 sati.Presjedavajući skupštine Marijan Šimić je otvorio skupštinu i uputio pozdravne riječi izaslanicima i članu ŽOHDZBiH “Soli” Tuzla gospodinu Boži Antunović.Konstatovano je da od 21 izaslanika predloženih u četir TO skupštini nazoči 16 što je dovoljan broj za rad skupštine.Presjedavajući je predložio dnevni red skupštine što je jednoglasno prihvaćeno od strane izaslanika.

Izabranano je radno predsjedništvo skupštine.

Prva tačka je bila Izvješće o radu i financijsko izvješće.Posle duge i sveobuhvatne rasprave izvješća su prihvaćena sa određenim zaključkom.Najviše se raspravljalo o izbornim ciklusima u mandatnom periodu od lokalnih,općih i izbora za EU parlament.

Poslije rasprave u kojoj su sudjelovali Marijan Šimić,Anto Dujaković,Jozo Vrhovac i Mato Šokčević.

OOHDZBiH Gradačac,njegovi članovi su doprinijeli da se HDZ prepozna u općini kao stranka koja u istinu predstavlja Hrvatski narod.Dopresjedavajući O.V. je svojim angažmanom i borbom kroz zakonodavni organ uspio u Statut grada ubaciti amandman o tome da se osim presjedavajućeg biraju i dva dopresjedavajuća tako da bi u rukovodstvu vijeća bila sva tri pripadnika naroda ako osvoje mandat.Uspjelo se nešta i na planu upošljavanja i dobijanja pozicija u povjerenstvima ali tu i pored uloženih velikih napora nismo uspjeli u dovoljnoj mjeri implementirati zakone o lokalnoj samoupravi jer druga strana nije bila voljna.U narednom periodu predstoji još jača borba kada je to u pitanju jer se jednim dijelom Hrvati osjećaju da su diskriminirani na što smo u proteklih nekoliko godina stalno ukazivali. Kada su u pitanju izborni rezultati na lokalnim izborima i pored svih teškoća,odlaska Hrvata sa ovih područja uspjeli smo sa dijasporom izabrati jednog vijećnika i za drugi nam je nedostajalo stotinjak glasova.Ovdje je bio problem objektivne prirode jer dosta izbornog materijala nije dostavljeno našim građanima u dijaspori i to isključivo u RH zahvaljujući pošti RH.

Na kraju prihvaćen je zaključak da se već od sutra počinje raditi na dopisnim glasovima jer tu postoje velike rezerve.Da se ne smije ni zamisliti da stranka ne bude parlamentarna i na sledećim lokalnim izborima.
Kada su u pitanju opći izbori i izbori u EU to je ocjena osim nekih pa i subjektivnih slabosti postoje i financijske teškoće,nedostatak sredstava kako bi se napravio bolji rezultat.

U drugoj točci su uslijedila kandidovanja za članove GOHDZBiH.

Predloženo je 11 kandidata od kojih je 9 izabrano u GO.
Marijan Šimić,Mato Šokčević,Josip Josipović,Anto Dujaković,Mario Cvitkušić,Mato Baković,Zoran Bikić,Jozo Vrhovac i Marko Čubela.U NO su predložena tri kandidata i izabrani su:Ilija Josipović,Mile Baković i Mlade Šestan.Skupština je potvrdila izbore kako za članove GO tako i za NO.

Izabrani su i izaslanici na skupštinu ŽO HDZBiH SOLI:Marijan Šimić
Josip josipović kao članovi ŽO u starom sazivu i 5 izaslanika:Anto Dujaković,Mato Šokčević,Jozo Vrhovac,Zoran Bikić i Mato Baković.

Skupština je završena u 20,30 sati

Presjedavajući:
Marijan Šimić