hdz logoIzborna Skupština HDZ BiH Srebrenik održana je 13.06.2019. godine u prostorijama Mjesne zajednice Cerik, s početkom u 20. sati.

Aktualni predsjednik OO HDZ BiH Mato Matijvić pozdravio je sve prisutne a posebno predsjednika ŽO HDZ BiH SOLI Tuzla, gospodina Danijela Nikolića. Nakon toga slijedio je izbor radnog predsjedništva u koje se ušli Mato Matijević, Vesna Mijic i Slobodan Babić.

Nakon usvajanja Dnevnog reda Skupštine pristupilo se izboru radnih tijela Skupštine. Za zapisničara je izabrana Ana Veselčić, a za ovjerovatelje zapisnika Ivan Jurić. U povjerenstvo za vjerodajnice i potvrde izabrani su Luca Matijević i Ruža Matijević. Nakon toga aktualni predsjednik podnio je izvješće o radu u svom predhodnom mandatu. U izviješću je istaknuo asfaltiranje ceste u MZ Općine Srebrenik. Također je naveo dva izborna ciklusa koja su se dogodila u ovom mandatu, izbori 2016. I izbori 2018., te istakao da je potrebna što veća aktivnost na narednim izborima, kako bismo ostvarili svoja očekivanja imajući dva vijećnika u Općinskom vijeću grada Srebrenika . Nakon izviješća predsjednika, prisutnima se obratio predsjednik ŽO Soli, gospodin Danijel Nikolić, te istakao da se Hrvati u općini Srebrenik moraju više boriti za svoja prava, te pokazati da ih ima tu.

Povjerenstvo za potvrde i vjerodajnice podnijelo je izvješće o broju prisutnih i konstatiralo da radu Skupštine nazoči 18 izaslanika nakon kojeg se pristupilo utvrđivanju kandidacijskih listi za:
- Općinski odbor HDZ BiH Srebrenik
- Izaslanike za Županijsku skupštinu.

Obje kandidacijske liste su jednoglasno usvojene.

Nakon što je provedeno tajno glasovanje izborno povjerentvo je Skupštini podnijelo izvješće koje je jednoglasno usvojeno. U OO HDZ BIH Srebrenik izabrani su: Mato Matijević, Vesna Mijic, Ana Veselcic, Ivan Jurić, Mato Dogančić, Luca Matijević, Slobodan Babić, Božo Marjanović. Nakon što je razrješeni dužnosti stari saziv OO HDZ BiH Srebrenik i proglašen izbor novog saziva OO HDZ BIH Srebrenik predsjedavajući je zaključio rad Skupštine.

Skupština je završila sa radom u 20 sati i 20 min.