1.1. Kopiraj 

Dostava amandmana na prijedlog proračuna Grada Tuzla za 2021. godinu
AMANDMAN I
GRANT NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI FUTSAL CLUB SALINES TUZLA CITY (50.000,00 KM)

Iza ekonomskog koda „614311-18“ dodati novi ekonomski kod „614311-19“ ili odgovarajući broj koji glasi „Grant neprofitnoj organizaciji Futsal club Salines Tuzla City sa iznosom od „50.000,00KM“
Sredstva za ovu nakanu osigurati na način da se predloženi iznos osigura umanjenjem planiranog iznosa na ekonomskom kodu „610000“ u iznosu od „100.000,00KM“ na iznos od „50.000,00KM“

Obrazloženje

Nakon 16 godina, grad Tuzla je dobio prvaka iz Tuzle u ekipnom sportu u Bosni i Hercegovini.

Futsal club Salines Tuzla City je klub je postao prvak Bosne i Hercegovine u prethodnoj sezoni 2019/2020.

Nevjerojatna ekspanzija kluba od samog osnutka prije 7 godina, sa zavidnom organizacijom, strukturom, kvalitetnim ljudskim i drugim potencijalima, je vidljiv sada već i u svjetskim razmjerama.
Jedan od rijetkih koji je dobio i iskoristio priliku da promovira širom Europe na visokoj razini, kako svoje kvalitete, tako i promociju grada iz kojeg dolazi.
Klub je već počeo pripreme za narednu sezonu i takmičenje pod okriljem UEF-e.
Ciljevi su jasni, realni, dugoročni i dostični.
Glavni cilj Kluba je zadržati šampionsku titulu u Tuzli i osvojiti kup BiH u narednim sezonama, ali isto tako ući među 16 najboljih klubova u Europi.
Planirani proračun za sezonu iznosi cca 550.000,00KM.
Osnovano je istaći da je vrijeme da se napokon u našem gradu vrednuju vrhunski rezultati i da zajedno sa vama realiziramo zacrtane planove.

Došadašnji rezultati opravdavaju da se i ovaj klub, pored ostalih klubova, prepozna kroz proračun za 2021. godinu, na način da se planiraju i dodijele sredstva u iznosu od 50.000,00KM.
Dodjelom ovih sredstava Grad bi pokazao svoju spremnost da potpomogne sport i naš uspjeh u gradu, koji bi mogao i trebao biti zajednički cilj za ostvarenje novih uspjeha na obostrano zadovoljstvo.
Sredstva za ovu nakanu mogla bi se osigurati na predloženi način, uvažvajući i činjenicu da nadležna stručna služba navedena sredstva osigura sa drugog ekonomskog koda, kojeg ocijeni prihvatljivijim.

AMANDMAN II
Izdaci za rad zimske službe
Ekonomski kod „613324-3 – Izdaci za rad zimske službe“, u koloni 10, iznos „420.000,00KM“ zamjenjuje se iznosom od „470.000,00KM“,
Sredstva za ovu nakanu osigurati na način da se predloženi iznos poveća u ukupnom iznosu planiranog Proračuna za 2021. godinu.
Obrazloženje
Izmjenama i dopunama Proračuna za period 01.01. do 31.12.2020. godine, od 29. svibnja 2020. godine, ovaj iznos je umanjen za 180.000,00KM, dok je u nacrtu Proračuna za 2021. godinu povećan iznos na 420.000,00KM.
Smatramo da bi ova sredstva u iznosu od dodatnih 50.000,00KM osigurala prohodnost puteva u zimskom razdoblju u dijelovima mjesnih zajednica u kojima je otežano zimsko održavanje puteva i to : Gornja Obodnica (Marinovići, Cerik i Lameše), Breške (Bakaluše i Nikolići), Dokanj (Jarići, Brkani i Drenovik), Gornja Tuzla (Tetima – Stupe), Dragunja (Gornja Dragunja), Solina (Svojtina) i Grabovica (Gornja i Srednja Grabovica), ali i Par Selo, Kiseljak, Lipnica, Ljubače, Husino i druge rubne mjesne zajednice, ali i vrlo često i prohodnost puteva u samom Gradu. Dio navedenog iznosa bi se mogao izdvojiti za izgradnju punkta ili punktova za zimsko održavanje puteva, prije svih u mjesnoj zajednici Gornja Obodnica, kao jedan od način ekonomičnijeg, učinkovitijeg i svrsishodnijeg načina zimskog održavanja puteva, poznat u mnogim sredinama. Navedeni način bi u mnogome i rasteretio samu Komunalnu službu, te bi bio pristupačniji i dostupniji vid bržeg održavanja puteva u zimskom periodu, a stanovnicima izuzetno potreban i koristan.
Ova bi se sredstva trebala koristiti i na način da se domaćinima koji imaju mehanizaciju odobre sredstva za čišćenje puteva.
AMANDMAN III
Izdaci za tekuće održavanje puteva
Ekonomski kod „613724- 1– Izdaci za tekuće održavanje puteva“ , u koloni 10, iznos „2.000.000,00KM“ zamjenjuje se iznosom od „2.260.000,00KM“.
Sredstva za ovu nakanu osigurati na način da se predloženi iznos poveća u ukupnom iznosu planiranog Proračuna za 2021. godinu.
Obrazloženje
Na poziciji tekuće održavanje puteva iznos u odnosu na prethodnu godinu je umanjen za cca 270.000,00KM. Obzirom na činjenicu da i dosadašnja aktivnost pokazuje da se od 2013. godine do danas konstantno traže rekonstrukcije oštećenih puteva i saniranje udarnih rupa, te nerealiziranje ovih aktivnosti niti u minimalnim potrebama, te činjenicu da je istaknuto da je Proračun kapitalni, smatramo da će ovo minimalno povećanje, ali u granicama prošlogodišnjeg, itekako biti značajno za realiziranje onih projekata, planiranih u Programu kapitalnih investicija, sa ispunjenim uvjetima, ali nerealiziranih. Naravno da je osnovano tražiti i dodatna kreditnih sredstava, koja bi realizacijom kapitalnih investicija, posebno u rubnim mjesnim zajednicama, stvorile minimalne uvjete za život, smanjile migracije u gradske mjesne zajednice, a time i vratilo zadovoljstvo žitelja tih mjesnih zajednica.

AMANDMAN IV
Izgradnja javne rasvjete
Ekonomski kod „821221-1 – Održavanje javne rasvjete, u koloni 13, iznos „200.000,00KM“ zamjenjuje se iznosom od „340.000,00KM“.
Sredstva za ovu nakanu osigurati na način da se predloženi iznos poveća u ukupnom iznosu planiranog Proračuna za 2021. godinu, što je razina Proračuna u 2020. godini.
Obrazloženje
Nacrtom Proračuna za 2021. godinu na poziciji izgradnje ulične rasvjete smanjen je iznos od cca 40%. Analizirajući stanje na području mjesnih zajednica od kojih pojedine npr. Par Selo imaju nepokrivenost uličnom rasvjetom cca čak 90%, a još prikupljene i uplaćen iznos sredstva veći od traženog, smatramo osnovanim predložiti zadržavanje planiranih sredstava za ovu namjenu u iznosu Proračuna iz 2020. godine, a koja također nisu bila dovoljna za realiziranje minimalnih potreba stanovnika rubnih mjesnih zajednica. Sredstva za ovu namjenu se mogu namiriti dijelom i sa pozicije nabavke zemljišta planirane u iznosu od 300.000,00KM ili kupovine prostora u iznosu od 300.000,00KM, jer smo svjedoci česte prodaje nekretnina (zemljišta) u gradu Tuzla, koje može biti osnov za prenamjenu za planirane aktivnosti. Razumijevajući potrebu planiranih aktivnosti, npr. kupovine poslovnog prostora, smatramo da je stvaranje minimalnih životnih uvjeta i izgradnja rasvjete kao preduvjet za sigurnost stanovnika rubnih mjesnih zajednica, važniji prioritet s obzirom na konstantne pljačke i obijanja kuća i druge imovine.