Dnevni red III sjedniceNa III. sjednici 25.veljače 2021. godine., Zastupnik HDZ BiH u Gradaskom vijeću Tuzla Nikica Vidović sudjelovao je u raspravi Nacrta proračuna, financiranja sportskih klubova, komunalnoj infrastrukturi i dr.

Obrazloženje

Predhodno zastupano povećanje finaciranja zimskog održavanja puteva u visinskim zonama, primjerice Gornja Obodnica, Breške, Dokanj je prihvaćeno u proračunu te je iznos povišen sa 420.000KM na 470.000KM. Finaciranje iz proračuna državnog prvaka FC Salines nije uvršteno u proračun za 2021.godinu. HDZ BiH je podržao proračun Grada Tuzla za 2021.godinu.

Također,podnesena je jedna inicijativa i dva vijećnička pitanja.

VIJEĆNIČKA INICIJATIVA

Kojim se inicira smanjenje cijene izdavanja potvrde o cijeni mjesečne karte u javnom prijevozu od strane jedinog gradskog prevoznika GiPS Tuzla, koji je cijenu sa 10KM poskupilo na 50KM, a potvrda je neophodna stanovnicima koji ostvaruju pravo na prijevoz dostavljanjem potvrde o cijeni mjesečne karte.

Navedenom Inicijativom tražim inspekcijski nadzor o neosnovanom i za stanovništvo štetnom poskupljenju izdavanja mjesečnih potvrda ili iznalaženje načina da navedenu potvrdu o cijeni izdaju drugi nadležni organi, a koji vrše nadzor nad radom navedenog Poduzeća.

O b r a z l o ž e n j e

Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH u članku 8 stavak 3 u alineji 11 je propisano da je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave organiziranje i unapređenje javnog prijevoza, dok je u navedenom članku u istom stavku u alineji 1 propisana nadležnost jedinice lokalne samouprave u osiguranju i zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda sukladno Ustavu.

S obzirom na činjenicu da ne postoji organiziran gradski javni prijevoz, organiziran u okviru jedinice lokalne samouprave, nego je isti povjeren privatiziranom poduzeću, koje ima monopol i time uskraćuje prvenstveno javni prijevoz u Gradu ukidanjem autobusnih linija, a sada i enormnim poskupljenjem potvrde u iznosu od 400%, te je žurna intervencija nadležnih gradskih službi prijeko potrebna i zahtijeva nalaganje jedinom gradskom javnom prijevozniku GiPS-u vraćanje cijena na iznos od 10 KM, jer izdavanje potvrde ne iziskuje nikakve materijalne troškove osim tiskanja jednog papira A4 formata. Napomenut ću da je BiH putovnica 50KM a izrada iste je mnogo skuplja.

Znamo da stanovnici koji i dobiju šansu za posao, a što je izuzetno teško, najčešće rade za minimalnu plaću, kao i umirovljenici ili socijalno ugroženi, ukoliko su u potrebi da dobiju potvrdu, ali i bilo tko kome je neophodna takva potvrda, trebaju izdvojiti enorman iznos od 50KM.

Kako je HDZ BiH Tuzla, u cilju autentičnosti navoda stanovništva koji su se žalili, zatražio izdavanje navedene potvrde, u prilogu dostavljam potvrdu i račun, kojim je nesporno utvrđeno monopolističko ponašanje GiPS-a na štetu stanovnika, a obzirom na nadležnost Grada u organiziranju i unapređenju javnog prevoza i osiguranje zaštite ljudskih prava, koja su definitivno postupanjem GiPS-a narušena, te je bilo neophodno podnijeti ovu osnovanu Inicijativu. 

1. VIJEĆNIČKO PITANJE

 Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

1. Kada će grad Tuzla započeti realizaciju projekta asfaltiranja puta i sanacije odrona glavnog puta u Srednjoj Lipnici tzv.put prema Brodu a stradao je u poplavma iz 2014.godine, a po osnovu ranije danih obećanja?

O b r a z l o ž e n j e

Navedena putna komunikacije kreće tj.nastavlja od objekta MZ Srednja Lipnica do autobusne stanice Brod. Kako je putna infrastruktura do te mjere oštećena ,zadnjih mjeseci GiPS ne prometuje dalje od objekta MZ. Dolazimo do toga da autobus staje dva kilometra prije posljednje stanice Brod i pola naselja stanovništvo mora ići pješice. Napominjem da u navedena dva kilometra stanuje pola stanovnika Srednje Lipnice

Za navedenu prometnicu i oštećenja Savjet MZ Srednja Lipnica je obavijestio više puta nadležne i za to postoji pisani trag, također nadležne službe su izlazile više puta na teren i obećali realizaciju. Također ću napomenut da se navedenom prometnicom prometuju kamioni kojima se transportira pijesak te je dionica i do mjesne zajednice u lošem stanju.

Vjerujem da će nadležna Služba poduzeti aktivnosti da se ova kapitalna investicija što prije realizira.

2. VIJEĆNIČKO PITANJE

 Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

1. Kada će grad Tuzla započeti realizaciju projekta izgradnje mosta na riječici Tušanj, na adresi Mandići 153.

O b r a z l o ž e n j e

Zbog neadekvatno sagrađenog mosta izgrađenog od samih mještana bez ikakve projektne dokumentacije koja bi uzela u obzir kapacitet i prohodnost same riječice Tušanj i sužavanja korita već duži niz godina nakon svake veće i obilnije kiše mještani trpe veliku materijalnu štetu na više objekata u vlasništvu privatnih lica u naselju Mandići.

Nakon posljednih poplava most je oštečen i predstavlja opasnost za prelazak automobila i teretnih vozila. Mještani su već nakoliko puta prijavljiali problem i nadležne službe su izlazile na teren.