saopcenje

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Iako su se svi novoizabrani vijećnici u Gradskom vijeću Tuzla (mandat 2020.-2024.) zaklinjali u Ustav i Zakon i obećavali donošenje Statuta Grada Tuzla prema kojem će urediti i Mjesnu zajednicu to se nažalost nije dogodilo. Da su skoro svi vijećnici spremni prekršiti sva data obećanja potvrdit će se na današnjoj sjednici Gradskog vijeća kod imenovanja članova Savjeta u Mjesnim zajednicama. Nažalost, već treći put se ponavlja isti scenarij, a prema kojem se imenuju organi Mjesne zajednice suprotno trenutno privremenom Statutu Općine Tuzla.

 

I takav neuskađen Statut za Zakonom o principima lokalne samouprave je predvidio u članku 83.c Statuta Općine Tuzla: „Savjet mjesne zajednice bira i razrješava Općinsko Vijeće Tuzla,  prema izbornim rezultatima sa posljednjih provedenih općinskih izbora, uvažavajući izborne rezultate u mjesnoj zajednici u kojoj se vrši izbor članova Savjeta mjesne zajednice“.

U cijeloj priči sporna je činjenica da tuzlanske mjesne zajednice još uvijek nemaju svoje statute, kao i dio članka 83.c važećeg Statuta Općine temeljem kojega se vrši izbor članova vijeća/savjeta mjesnih zajednica, a u kojemu stoji da „Savjet mjesne zajednice bira i razrješava Općinsko Vijeće Tuzla“ jer je takva odredba u suprotnosti sa Zakonom o načelima lokalne samouprave u kojem u članku 28 stoji: „Statutom mjesne zajednice, sukladno sa statutom jedinice lokalne samouprave i aktom o osnivanju, utvrđuju se poslovi koje obavlja mjesna zajednica, organi, kao i postupak izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice.“

I pored u Ustavu FBiH i Zakonu o načelima lokalne samouprave jasno propisanog načina izbora, vijećnici političkih partija koji danas sjede u Gradskom vijeću, ne uvažavajući propisano, ne poštujući pravo i volju mještana mjesnih zajednica da biraju i budu birani, predložili su, a Gradsko vijeće će vjerojatno „snagom ruku“ donijeti Rješenja o imenovanjima, zasnovana na nekakvom dogovoru i matematici koja je samo njima znana, a ne propisima koji reguliraju tu oblast, a ponajviše na štetu mjesnih zajednica.

Da je ovakav postupak izbora pogrešan utvrdilo je i nadležno Federalno ministarstvo pravde i to u dva navrata. Prvi put (broj akta 09-49-2724/13 od 08.07.2013. godine) za vrijeme mandata Zorana Mikulića (SDP) i drugi put (broj akta 09-49-1788/17 od 25.04.2017. godine) za vrijeme mandata ministra Mate Jozića.

Protuustavni, protuzakoniti i protustatutarni postupci gradskih vijećnika uvod su u pravnu nesigurnost u Tuzli i pokazatelj u kojem smjeru su mogući postupci prilikom donošenja narednih odluka.

 Ured za informiranje: GRADSKI ODBOR HDZ BIH TUZLA