Fotka 1

Na sjednici Gradskog odbora HDZ BiH Tuzla kojoj su nazočili i predsjednici Temeljnih ogranaka razmatrana je nezakonita odluka koju su vijećnici u Gradskom vijeću Tuzla donijeli i tako mimo ikakvih pravila izabrali članove Savjeta Mjesnih zajednica.

I ovom prilikom svi nazočni istakli su da su nositelji funkcija u predstavničkom tijelu ponovno pokazali da u Tuzli ne vrijedi poštivanje Zakona o principima lokalne samouprave FBiH kao i statutarne odredbe. Takvo postupanje koje se već treći put događa predstavlja grubo gaženje mjesne i lokalne samouprave u 21. stoljeću i znak je vrlo otvorene i svjesne mržnje prema HDZ BiH i njezinim članovima.

Kako bi zaustavili takvo postupanje GO HDZ BiH Tuzla će sukladno donesenim zaključcima:

-          informirati sve značajne međunarodne institucije i predstavnike u BiH o neustavnom i nezakonitom djelovanju gradskih vijećnika kao i činjenici da Tuzla nema usvojen Statut Grada i Statut Mjesnih zajednica

-          tražiti od nadležnih domaćih organa da se utvrdi odgovornost i sankcioniraju svi odgovorni nositelji funkcija kao i službenici u Stručnoj službi Vijeća jer se na dnevnom redu Povjerenstva za izbor i imenovanje, a zatim i sjednici Gradskog vijeća našao materijal koji je suprotan zakonu i statutu. Takvim postupanjem počinjena su djela Zlouporaba položaja i ovlaštenja, Prevara u službi, Nesavjestan rad u službi, Izazivanje  članak 383, 385, 387 Kaznenog zakona FBiH. Napominjemo da još uvijek nije utvrđeno i od javnosti i vijećnika HDZ BiH se krije tko je i temeljem čega predložio raspodjelu mandata u Mjesnim zajednicama

-          tražit će od gradonačelnika Jasmina Imamovića da sukladno ovlastima pokrene preispitivanje zakonitosti donesen odluke jer je informiran i sam je u više navrata istaknuo da je svjestan kako se postupa protivno važećim zakonskim propisima

-          upoznati sve prijateljske gradove s kojima Tuzla ima potpisanu suradnju o načinu na koji se krši jedna od temeljnih odrednica funkcioniranja, a to je mjesna samouprava.

-          Informirati Savez općina i gradova FBiH i sve njene članice o grubom nasrtaju i oduzimanja prava zakonskom funkcioniranju mjesne samouprave budući da se jedino u Tuzli događa način izbora organa Mjesne zajednice bez bilo kakvih utvrđenih pravila

GO HDZ BiH Tuzla još jednom izražava ogorčenje da se po treći puta događaju identični scenariji prilikom izbora organa Mjesne zajednice. Takvo postupanje jasno upućuju da postoji netrpeljivost i nepoštivanje mjesnih zajednica, a posebice u sredinama gdje je HDZ BiH osvojio glasove i povjerenje birača.