10-7-2 110-7-2 2Članovi Općinskog odbora HDZBiH Tuzla na čelu s predsjednikom Ivicom Kovačevićem i predsjednikom Županijskog odbora Mijom Krešićem posjetili su župnika u Župi Morančani vlč. Marijana Orkića. Posjet je iskorišten kako bi se predstavilo novo rukovodstvo Općinskog odbora i kako bi vlč. Orkića upoznali s aktivnostima koje će HDZBiH provoditi na području Župe Morančani, a sve s ciljem poboljšanja uvjeta života Hrvata koji tu žive.

Nakon toga upriličen je zajednički ručak s članovima Izvršnih odbora Temeljnih ogranaka Ljubače, Kiseljak – Poljana i Husino te članovima Savjeta Mjesnih zajednica iz ovih ogranaka. Sastanak je iskorišten da se sagledaju aktivnosti u 2011. godini te da se donese okvirni plan i strategija koja će koristiti kako bi na narednim lokalnim izborima HDZBiH bio apsolutni pobjednik u ovim Mjesnim zajednicama.

Kao najvažniji projekti na kojima će Općinski odbor raditi i insistirati u narednom razdoblju jest rješavanje komunalnih projekata koje je lokalna vlast u Općini Tuzla trebala završiti tijekom 2011. godine. Također dogovorene su i aktivnosti kako bi se iznašlo rješenje i započelo s izgradnjom kuglane koja ima svoju višedesetljetnu povijest u Ljubačama, te na koji način osigurati da se izvrši toplifikacija ovih Mjesnih zajednica.

10-7-2 3Predsjednik Kovačević podcrtao je da je HDZBiH jedini istinski predstavnik hrvatskog naroda i da od predsjednika Temeljnih ogranaka, članova Izvršnih odbora ogranaka te Savjeta Mjesnih zajednica očekuje više aktivnosti kako bi ostvarili zacrtani cilj, a to je biti apsolutni pobjednik u Mjesnim zajednicama gdje Hrvati čine većinu.