Program i statut HDZBiH usvojili su sudionici XI. sabora HDZBiH održanog 13. svibnja 2011. godine u Mostaru.

Preuzmite Statut HDZBIH pdfOVDJE

Preuzmite Programsku deklaraciju HDZBIH pdfOVDJE