Opširnije...

Na sjednici Gradskog odbora HDZ BiH Tuzla kojoj su nazočili i predsjednici Temeljnih ogranaka razmatrana je nezakonita odluka koju su vijećnici u Gradskom vijeću Tuzla donijeli i tako mimo ikakvih pravila izabrali članove Savjeta Mjesnih zajednica.

I ovom prilikom svi nazočni istakli su da su nositelji funkcija u predstavničkom tijelu ponovno pokazali da u Tuzli ne vrijedi poštivanje Zakona o principima lokalne samouprave FBiH kao i statutarne odredbe. Takvo postupanje koje se već treći put događa predstavlja grubo gaženje mjesne i lokalne samouprave u 21. stoljeću i znak je vrlo otvorene i svjesne mržnje prema HDZ BiH i njezinim članovima.

Opširnije...

Upozorenje na nezakonito postupanje

Vjećnici u Gradskom vijeću Tuzla započeli su mandate svečanom  izjavom “Svečano izjavljujem, da ću povjerenu dužnost vijećnika Gradskog vijeća Tuzla obavljati savjesno, pridržavati se Ustava Bosne i Hercegovine, Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustava Tuzlanskog kantona, zakona i Statuta i zalagati se za ljudska prava i slobode i da ću u svim prilikama štititi interese države Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla i ravnopravnost naroda i građana.”

Opširnije...

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Iako su se svi novoizabrani vijećnici u Gradskom vijeću Tuzla (mandat 2020.-2024.) zaklinjali u Ustav i Zakon i obećavali donošenje Statuta Grada Tuzla prema kojem će urediti i Mjesnu zajednicu to se nažalost nije dogodilo. Da su skoro svi vijećnici spremni prekršiti sva data obećanja potvrdit će se na današnjoj sjednici Gradskog vijeća kod imenovanja članova Savjeta u Mjesnim zajednicama. Nažalost, već treći put se ponavlja isti scenarij, a prema kojem se imenuju organi Mjesne zajednice suprotno trenutno privremenom Statutu Općine Tuzla.

 

Opširnije...Na III. sjednici 25.veljače 2021. godine., Zastupnik HDZ BiH u Gradaskom vijeću Tuzla Nikica Vidović sudjelovao je u raspravi Nacrta proračuna, financiranja sportskih klubova, komunalnoj infrastrukturi i dr.

Obrazloženje

Predhodno zastupano povećanje finaciranja zimskog održavanja puteva u visinskim zonama, primjerice Gornja Obodnica, Breške, Dokanj je prihvaćeno u proračunu te je iznos povišen sa 420.000KM na 470.000KM. Finaciranje iz proračuna državnog prvaka FC Salines nije uvršteno u proračun za 2021.godinu. HDZ BiH je podržao proračun Grada Tuzla za 2021.godinu.

Također,podnesena je jedna inicijativa i dva vijećnička pitanja.

Opširnije... 

Dostava amandmana na prijedlog proračuna Grada Tuzla za 2021. godinu
AMANDMAN I
GRANT NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI FUTSAL CLUB SALINES TUZLA CITY (50.000,00 KM)

Iza ekonomskog koda „614311-18“ dodati novi ekonomski kod „614311-19“ ili odgovarajući broj koji glasi „Grant neprofitnoj organizaciji Futsal club Salines Tuzla City sa iznosom od „50.000,00KM“
Sredstva za ovu nakanu osigurati na način da se predloženi iznos osigura umanjenjem planiranog iznosa na ekonomskom kodu „610000“ u iznosu od „100.000,00KM“ na iznos od „50.000,00KM“

Obrazloženje

Nakon 16 godina, grad Tuzla je dobio prvaka iz Tuzle u ekipnom sportu u Bosni i Hercegovini.