Opširnije... 

Dostava amandmana na prijedlog proračuna Grada Tuzla za 2021. godinu
AMANDMAN I
GRANT NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI FUTSAL CLUB SALINES TUZLA CITY (50.000,00 KM)

Iza ekonomskog koda „614311-18“ dodati novi ekonomski kod „614311-19“ ili odgovarajući broj koji glasi „Grant neprofitnoj organizaciji Futsal club Salines Tuzla City sa iznosom od „50.000,00KM“
Sredstva za ovu nakanu osigurati na način da se predloženi iznos osigura umanjenjem planiranog iznosa na ekonomskom kodu „610000“ u iznosu od „100.000,00KM“ na iznos od „50.000,00KM“

Obrazloženje

Nakon 16 godina, grad Tuzla je dobio prvaka iz Tuzle u ekipnom sportu u Bosni i Hercegovini.

Opširnije...

Na II. sjednici 29.siječnja 2021. godine.,  Zastupnik HDZ BiH  u Gradaskom vijeću Tuzla Nikica Vidović  sudjelovao je u raspravi Nacrta proračuna, Plana rada vijeća za 2021. godinu, financiranja sportskih klubova, Statuta grada Tuzla i dr.

Opširnije...Radost Božića neka u nama probudi istinsku ljubav da možemo biti čvrst oslonac svojim najbližima i svim ljudima koji su u potrebi. Današnji izazovi su prigoda da ispitamo svoju vjeru, pokažemo naše zajedništvo i kroz jednostavna djela  shvatimo kako je malo potrebno za istinsku radost i ljubav. Poruka Božića i jeste da činimo dobro. 

Svima našim članovima i ljudima dobre volje želimo sretan i blagoslovljen Božić.

Županijski odbor HDZ BiH Soli 

Opširnije...Predsjednik GO HDZ BiH Tuzla Nikica Vidović zajedno sa članovima položio cvijeće povodom Dana rudara i stotinu godina Husinske bune. Povjesni dan za husinjane i same rudare koji nesebično daju doprinos za naš lagodniji život.

„Zadovoljstvo je položiti cvijeće za osobe koje su davale i danas dan daju veliki doprinos našem ugodnom životu, našu žarulju u domu, naše grijanje u domovima i sve ono povezano s eksploatacijom ugljena i drugih sirovina“ naglasio je Vidović.

Opširnije...Predsjednik GO HDZ BiH Tuzla Nikica Vidović zajedno sa članovima posjetio je Mjesnu zajednicu Husino i obišao radove na izgradnji kružnog raskrižja na Husinu. Projekt od velikog značaja za sigurnost prometa na magistralni cesti realiziran je  sredstvima Vlade Federacije BiH i JP Ceste Federacije.