Opširnije...U organizaciji Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Tuzla održana je Javna tribina pod nazivom „Položaj mjesne samouprave u Općini Tuzla". Povod za održavanje tribine je veliko nezadovoljstvo građana trenutačnim statusom koji mjesna zajednica ima u strukturi Općine Tuzla. Naime, mjesna zajednica je kao mjesna samouprava danas u potpunosti marginalizirana i apsolutno ne može odgovoriti zahtjevima koje pred nju postavljaju građani u naseljenim mjestima na području naše općine.

Opširnije...Sukladno članku 201. Poslovnika o radu Skupštine Tuzlanskog kantona, zastupnik Mijo Krešić je podnio inicijativu:

Koje aktivnosti su do sada učinjene kada je u pitanju uspostava prijateljskog okruženja oko Termoelektrane Tuzla. Na koji način se vrši eksproprijacija zemljišta (otimačina), kada je u pitanju uspostava šljakišta Jezero 2 za potrebe Termoelektrane?

Što županijske i općinske vlasti planiraju poduzeti da bi se zaštitio interes građana koji žive u neposrednom okruženju TE i život učini životom dostojna čovjeku?

Opširnije...Sukladno članku 201. Poslovnika o radu Skupštine Tuzlanskog kantona, zastupnik Mijo Krešić je podnio inicijativu:

Pokrećem inicijativu za izmjenu Vladine odluke o datumima od značaja za Tuzlansku županiju u kojoj su definirani datumi koji će na prostoru Tuzlanske županije biti obilježavani i posebno tretirani od strane Vlade i Skupštine Tuzlanske županije.Događaj koji se dogodio na Sprečkom mostu općina Živinice u ožujku 1992. godine jeste događaj koji mora biti tretiran kao datum početka pružanja oružanog otpora na prostoru sjeveroistočne Bosne i Tuzlanske županije što je povijesna činjenica koja se nemože iskriviti niti ignorirati, iako u posljednje vrijeme na različitim obilježavanjima početak oružanog otpora se krivo inerpretira, te se povijesne činjenice žele iskriviti.

Opširnije...Sukladno članku 201. Poslovnika o radu Skupštine Tuzlanskog kantona, zastupnik Mijo Krešić je podnio inicijativu:

Ovim iniciram da se žurno donesu izmjene i dopune dokumenta Izmjene i dopune Nastavnog plana i programa za I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. i IX. razred devetogodišnje osnovne škole u dijelu profila i stručne spreme nastavnika („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 16/10) u točki I., u dijelu koji se odnosi na bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost od V. do IX.

Opširnije...Sukladno članku 201. Poslovnika o radu Skupštine Tuzlanskog kantona, zastupnik Mijo Krešić je podnio inicijativu:

Ovim iniciram da se osiguraju hrvatska i srpska verzija web stranica Skupštine Tuzlanskog kantona, Vlade Tuzlanskog kantona, te svih ministarstava, u roku od 30 dana.