Od gradnje turističkog kapaciteta na Majevici svi mogu imati veliku korist